Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Udflugt til Kastrupgårdsamlingen

Ishøj Kunstforening arrangerer en efterårsudflugt søndag den 5. november 2017 til Kastrupgårdsamlingen

Programmet er som følger:

Mødetid søndag den 5. november kl. 13.45 ved museets hovedindgang.

Kl. 14.10 drikker vi kaffe i museets cafe (kaffe og kage)

Kl. 15.00 vil vores omviser Tine Kragh vise os rundt i og fortælle om den aktuelle udstilling: Lars Physant- Serendipia.

Lars Physant er maler med stort M. Han tror på, at maleriet kan revolutionere selve den måde, vi ser på og dermed påvirke vores bevidsthed positivt. Han tror på, at det moderne maleri – med sin kompleksitet – kan styrke den måde vi modtager og håndtere alle de mange billeder, som vi udsættes for på de sociale medier, i fjernsynet, i det offentlige rum osv.

Adresse: Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 339, 2770 Kastrup

Kørselsvejledning:

Bil: E20/E47 amagermotorvejen med afkørsel mod centrum (efter kalvebodbroen) af Vejlands Alle ca. 3 km., tv af Amagerbrogade, th af Wibrandtsvej (det anbefales at bruge GPS)

Offentlig transport: Togbus blå mod Åmarken, S tog A mod Farum til Sjælør Station, bus 4A mod Lergravsparken, til Wibrandtsvej, 200 meter til fods til Kastrupvej.

Betaling: for medlemmer kr. 50,00 for en ledsager kr. 75,00

Tilmelding til John eller Johane senest lørdag den 28. oktober 2017 

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13/ joras@ishoejby.dk eller jorasishoejby@gmail.com

Johane Stege Larsen tlf. 28 91 86 10 / johanebslarsen@gmail.com  

Tilmeldingen er bindende, og der er begrænset deltagerantal, så meld dig nu!!

Mvh

 Ishøj Kunstforening

Referat af Ishøj Kunstforenings generalforsamling 16. marts 2017.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for 2016
 5. Godkendelse af budget og kontingent for 2017
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand for to år. Johane Stege Larsen modtager genvalg
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.

                Else Nielsen og Mogens Hansen modtager genvalg.               

 1. Valg af to suppleanter for et år: Flemming Rasmussen og Kaj Anker modtager genvalg.
 2. Valg af revisor for to år. Inge Nielsen modtager genvalg.
 3. Eventuelt

 

Der var mødt 50 medlemmer frem til den ordinære generalforsamling i Ishøj Fritids & Idrætscenter.

Johane Stege Larsen bød velkommen og bad forsamlingen mindes Inge Lorentzen, der døde den 19. februar i år.

Johane præsenterede herefter bestyrelsen, og forslog at Kaj Anker blev valgt som dirigent.

1 Kaj Anker blev valgt.

2 Kaj forslog John som referent, og foreslog at vente med at vælge stemmetællere til der evt. blev behov herfor

3 Johane fremlagde bestyrelsens beretning der blev godkendt.

4 John fremlagede regnskabet for 2016 der blev godkendt.

5 John fremlagde budget for 2017 samt foreslog Pbv. uændret kontingent for 2017, hvilket blev godkendt.

6 Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

7 Johane blev genvalgt som formand for 2 år med akklamation.

8 Else Nielsen og Mogens Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år med akklamation.

9 Flemming Rasmussen og Kaj Anker blev genvalgt som suppleanter for 1 år med akklamation.

10 Inge Nielsen blev genvalgt som revisor for 2 år.

11 Evt. Johane opfordrede medlemmerne til at melde sig som deltagere i vores aktivitet med at sælge billetter på Roskilde station for Lions i Ramsø ifm. Roskildefestivalen, og nævnte at denne aktivitet har indbragt foreningen en god, men dog svingende merindtægt.

Johane opfordrede ligeledes medlemmerne til at holde sig orienteret om kurser mv. på foreningens opslagstavler, og nævnte at vi netop har opdateret en skrivelse, der fortæller hvornår man kan træffe andre i huset, samt at skrivelsen findes på opslagstavlen, i bladet og på vores hjemmeside.

Johane nævnte at forårsrengøring er planlagt til lørdag den 8. april, og opfordrede de tilstedeværende medlemmer til at melde sig.

 Vi planlægger et arrangement i april måned men det er ikke fastlagt endnu hvor vi skal hen. Oplysning med indbydelse udsendes pr. mail til medlemmerne oplyste Johane.

Johane fortalte om den episode der netop har fundet sted, hvor en tilkaldt ambulance ikke kunne finde vores nabos adresse pga. mangelfuld GPS oplysninger. Det blev ligeledes nævnt at vi i den anledning har tilskrevet borgmesteren for at bede om hans bistand til en løsning af problemet. På foreningens vegne overrakte Johane en flaske vin til Jan Dyring, som tak for hans bistand ifm. Ovenstående hændelse.

Det blev nævnt at vi planlægger at søge om at få en hjertestarter til huset.

Else og John kan i år fejre 25 års jubilæum som medlemmer af bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlem og kasserer, og Johane takkede i den forbindelse for indsatsen med gavekurve.

 Det blev slutteligt nævnt at Ulla Storm (Kirsten Hørsmans søster) der holder et malekursus i foreningen har en venteliste til et kursus yderligere.

 Afslutningsvis takkede såvel dirigent samt formand for god ro og orden.

 Kaj Anker, dirigent       John Rasmussen, referent    

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk