Om foreningen / Regler for medlemsskab

Regler for medlemsskab

Indmeldelse:
Nye medlemmer bedes oplyse korrekt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse (såfremt man har en) og fødselsdato.

Kontingent:

Kontingentet er kr. 200,00 pr. halvår kr. 400,00 pr. år.

Kontingentet opkræves i marts/april og oktober måned. Første årlige indbetaling dækker perioden 1/1 til 30/6, og anden indbetaling perioden 1/7 til 31/12.

Kontingent opkræves via mail til alle medlemmer med en mailadresse.

Nye medlemmer betaler ifm.indmeldelsen.


Man er selvfølgelig meget velkommen til at betale for et helt år ad gangen.

Kontingentet betales til vores bank Nordea:

Registrerings nummer 2414 konto nummer 1215 632 969.

Husk altid at anføre navn først, da netbank kun viser begrænset tekst.

Man kan også betale kontant til kassereren eller et bestyrelsesmedlem.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ifølge foreningens vedtægter ske skriftligt, og evt. restance for kontingent og/eller materialer skal iht. vedtægterne være betalt.

Såfremt man har en nøgle til huset, skal denne selvfølgelig afleveres samtidig.

Betaling af materialer:
Materialeforbrug skrives  i "den blå afregningsbog". Betaling kan ske til formanden, kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.
Kan du ikke træffe nogen af disse, så betal  ved bankoverførsel til Nordea: Registreringsnummer 2414 Kontonummer 1215632969.
Husk at anføre at betalingen vedrører materialer.


Alle restancer vedrørende køb af materialer eller drikkevarer skal være udlignet hvert år senest den 31.12.

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk