Ishøj Kunstforening
Vejleåvej 2

2635 Ishøj
tlf: 43 71 05 06 kontakt telefon i kunstforeningens hus
Kontakt kunstforeningen
 
Hjemmeside: www.ishojkunstforening.dk

Aktiviteter

Tovholdere og kontaktpersoner i Ishøj Kunstforening

Hvornår kan jeg træffe andre medlemmer i huset, og hvordan kan jeg komme i forbindelse med de forskellige grupper.

Bestyrelsen i Ishøj Kunstforening vil selvfølgelig gøre hvad den kan for at formidle kontakt medlemmerne imellem.
Stort set hele året rundt mødes forskellige grupper for at være sammen om deres fælles interesse.
Om mandagen i dagtimerne mødes en gruppe for at male og spise frokost sammen, mandag eftermiddag og aften mødes en gruppe der arbejder med ler.
Tirsdag eftermiddag og aften mødes en gruppe der arbejder med glas.
Onsdage i dagtimerne mødes en gruppe, der fremstiller keramik, og nogle, der fremstiller glas, og onsdag aften en gruppe der maler.
Torsdag eftermiddag er der både en gruppe der maler og en der laver keramik, herudover mødes en gruppe piger torsdag efter arbejde som arbejder med ler og støbning.


Er du interesseret i at deltage i en af nedenstående grupper kan du kontakte en tovholder eller en af de nævnte kontaktpersoner, eller se forbi en af de nævnte dage:

Tovholdere

For at have generelle kontaktpersoner inden for de forskellige aktiviteter, er nedenstående valgt til at varetage funktionen som tovholdere:

Ler/keramik

Margrethe Petersen, tlf. 20 71 74 63 mail: map2205@gmail.com


Glas:

Lissi Andersen, tlf. 21 75 30 84, mail: lissiandersen@pc.dk

Malere:

Torben Elm, tlf. 29 45 65 95 mail: telm6969@gmail.com

Træ:

Jan Dyring, tlf. 21 83 09 79, mail: jan.dyring@hotmail.com

Interessegrupper:

Mandage i dagtimerne arbejdes med maleri:
Kontaktperson Inge Dahl tlf.27 30 30 34 mail inge.dahl@live.dk

Tirsdag eftermiddag og aften arbejdes med glas. Kontakt Lissi Andersen, , tlf. 21 75 30 84, mail: lissiandersen@pc.dk

Onsdage i dagtimerne i laden, kontaktperson Alf Sørensen tlf. 40 48 16 92 mail alfogannie@outlook.dk (glas) og

Kirsten Hørsman tlf. 60 89 32 09 mail kirstenhoersman@mail.dk (keramik)

Onsdage om aftenen Malerhold. Kontakt Mogens Hansen tlf. 30 2735 04 mail mopia@sol.dk

Torsdagsholdene i dagtimerne:
Anette Larsen tlf. 27 37 26 08 mail anette@lemonpie.dk eller Karen Jacobsen tlf. 23 45 20 32 mail karen@juul-jacobsen.dk (malerholdet)

Johane Stege Larsen tlf. 28 91 86 10 mail johanebslarsen@gmail.com (keramikholdet)

Vil du gerne starte en ny gruppe så kontakt en af tovholderne.

For andre medlemmers telefonnumre kan du altid se i medlemslisten, der ligger i reolen i det midterste rum (det rum hvor brændeovnen står)
Det er forskelligt hvordan medlemmerne bruger foreningen. Nogen bruger foreningen til at udfolde de aktiviteter som de eventuelt ikke har plads til at udføre derhjemme, mens andre laver deres kunst derhjemme og bruger foreningens sociale netværk som inspiration. Man kan også bruge foreningen til at få sin kunst præsenteret for et bredt publikum eller i foreningens sluttede kreds.
 
Temaaftener
Bestyrelsen bestræber sig på at holde temaaftener nogle gange om året. Antallet af temaaftner er afhængig af hvilke temaer, der anses for aktuelle, og i det omfang der kan skaffes en oplægsholder.
 
Kurser
Efter behov og ønsker afholdes der aften- og weekend kurser i for eksempel tegning, maling og keramik.
- Se yderligere oplysninger under kurser.
 
Udstillinger
Vi afholder af og til en fællesudstilling for at vise hvad vi kan i Ishøj Kunstforening. Derudover har kunstforeningen kontakt til en række virksomheder, kunstforeninger og offentlige kontorer, hvor enkeltmedlemmer kan udstille.
- Se hvor medlemmerne udstiller
 
Ture
Et par gange om året tager vi ud og ser en kunstudstilling sammen i Københavns området. En gang om året lejer vi en bus og tager på en heldags udflugt. Som eksempler for mål for sådanne udflugter kan nævnes: Skåne, Kerteminde og Kolding.
 
Grillaften o.a.
Derudover har vi også aktiviteter af mere social karakter såsom: Grillaften, gløggaften, raku brænding og arrangementer vedrørende vedligeholdelse af vores hus.
 
Kunstudlodning
Ved vores årlige general samling udlodes kunst og kunsthåndværk der er indkøbt for vores 10% afgift opkrævet ved salg af kunst på ovennævnte udstillinger.
 
Vi har et hus i landlige omgivelser, der er stillet til vores rådighed af Ishøj Kommune. Her er der mulighed for forskellige kunstneriske udfoldelser, blandt andet maling, keramik og stenhugning. Der er ingen faste rammer for hvad man kan beskæftige sig med i huset, blot det har med kunst at gøre.
Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk