Aktiviteter / Arrangementer

Arrangementer

Gløggaften i Ishøj Kunstforening torsdag den 28. november 2019 kl. 19-22

Traditionen tro afholder vi gløggaften i huset den sidste torsdag i denne måned, torsdag den 28. november. Bestyrelsen sørger for gløgg, æbleskiver, kaffe etc., og vi dækker festligt op i malestuen, mellemstuen og forstuen. Ligesom tidligere år, har vi lokket Keld Giltoft (onsdagsaften-maleholdet) til at læse en munter historie, der måske indeholder noget om livet i København omkring år 1900.
Benyt denne aften til at møde andre medlemmer og ønske hinanden en god jul. For de mange nye medlemmer vi har fået i årets løb, er det en god anledning til at se andre medlemmer de måske ikke træffer de øvrige af årets dage..
Vi hygger os sammen et par timer, og vi håber at rigtig mange vil dukke op.

Tilmelding er ikke påkrævet.

 

Udflugt søndag den 3. november 2019

Vi skal besøge Kunstmuseet Arken og med guide se museets udstilling ”elsket af Picasso-kærlighedens magt”

ARKEN viser en perlerække af Pablo Picassos (1881-1973) bedste værker i særudstillingen Elsket af Picasso – Kærlighedens magt. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med Musée national Picasso-Paris. Udstillingen præsenterer i alt 51 værker inden for maleri, skulptur, tegning og grafik – heriblandt talrige mesterværker fra museets samling. Udstillingen kaster et nyt blik på forholdet mellem den spanskfødte kunstner og hans modeller.

Vi mødes ved Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj,

senest Kl.12.15, og går samlet ind lidt før kl. 12.30 for at arrangere betaling, og møde vores guide kl. 13.00 præcis.

 Transport

Bil: Fra København motorvej E20 til frakørsel 26, mod Ishøj Strand, ligeud af Ishøj Stationsvej og Skovvej. Fra syd eller vest køres af ringvej 04 til afkørsel 6 mod Ishøj Strand. Eller S-tog til Ishøj linie A eller E, og bus linie 128 der kører direkte til Arken

Når vi har set udstillingen, vil der være kaffe og kage i museets hyggelige cafe.

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

Betaling enten forud senest tirsdag den 29. oktober 2019 til vores konto hos Nordea:

Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket med navn samt Arken eller kontant på dagen.

Tilmelding til John senest tirsdag den 29. oktober 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

P.S. Medlemmer af Klub Arken bedes på forhånd oplyse dette til John ifm. Tilmeldingen da disse går ind udenfor gruppen.

Ishøj 1. august 2019

 Indbydelse til Skovtur

Søndag den 1. september 2019. Afgang med bus fra Ishøj Station kl. 9.00

 Kære medlemmer,

I år går turen til Nordsjælland, hvor vi først skal besøge Helle Crawford, som nogle af medlemmerne stiftede bekendtskab med da vi besøgte Greve museum i juni måned. I Græsted har Helle Crawford sit værksted, hvor hun fremstiller sine spændende skulpturer i bronze. (læs evt. mere på hendes hjemmeside https://www.crawfordhouse.dk/ )

kl. 11.15 ca. sætter vi kursen mod Hundested, hvor vi først skal besøge Knud Rasmussens hus. Besøget indledes med en kort intro i Annekset ved Fyrgården (ca. kl. 11.45) af museumsvært Conni Bruhn, efter introen går vi til Knud Rasmussens hus, og ser dette spændende sted, hvor Danmarks berømte polarforsker opholdt sig når han var i Danmark. Museumsværten står til rådighed for os under hele besøget. (læs evt. mere på https://knudrasmus.dk/besoeg-os/knud-rasmussens-hus )

Efter besøget der varer minimum 1 time, kører vi den kort vej til Hundested havn.

 Kl. 13.00 ca. spiser vi frokost i Fyrbukken, der er et overdækket sted på havnen med borde og bænke. Efter frokosten (ca. Kl.14.00) ser vi på de forskellige aktiviteter og atelierer i havnen, og ca. kl. 15.00 besøger vi sandskulptur festivalen, der ligeledes befinder sig i havnen.

Kl. 16.00 ca. Kaffen og lagkage hos Halsnæs bryghus der ligger ved havnen i Hundested.

Kl. 17.00 ca. drager vi hjemad mod Ishøj igen efter at vi forhåbentligt igen har haft vejret med os.

Medbring madkurv, tæppe eller klapstol /campingbord og godt humør. Foreningen sørger for drikkevarer.

Tilmelding til John SENEST 28. august 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og der er begrænset deltagerantal, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager / pris for medlemmer 100 kr. – ledsagere 150 kr.

Betaling enten forud senest den 28.8.2019 til vores konto hos Nordea: Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, eller kontant på dagen.

OBS! Vi kører fra Ishøj (Stationsforpladsen) præcis kl. 9.00 og sætter kursen mod Græsted og Hundested.

 

 

 

 

Udflugt søndag den 2. juni 2019 til Greve Museum

Vi skal som noget nyt besøge et museum i vores nærområde nemlig Greve Museum der fra 28. maj til 20. oktober viser udstillingen skulptur 2019.

 Musset skriver selv om udstillingen:

”Igen i år danner museets have og gårdsplads ramme om en skulpturudstilling lavet i samarbejde med Kunstforeningen Køge Bugt. Publikum får mulighed for at opleve samtidskunst, der skaber værker med udgangspunkt i museets omgivelser. Med den uformelle have som baggrund vil der være mulighed for at komme helt tæt på værkerne og udforske dem. I år vil man desuden i museets café og hall kunne opleve Kunstforeningens 50 års jubilæumsudstilling, der tager afsæt i de mange spændende udstillinger, foreningen har haft gennem årene”

Læs evt. yderligere på: http://www.grevemuseum.dk/

Vi mødes ved Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve senest kl. 12.45.

Rundvisning med guide fra Køge Bugt Kunstforening kl. 13.00-14.00

Kørselsvejledning: se under: http://www.grevemuseum.dk/dit-besoeg/find-vej/

Bil E4 frakørsel 29. (fra Ishøj af Køge Taastrup landevej mod Greve.) Tog og S-tog Regionaltog til Roskilde Station, herfra kører bus 600 S.
S-tog til Greve Station, herfra kører bus 600S.
Tag cyklen med i S-toget, der er cykelsti hele vejen. Det tager ca. 12 min.

Bus 600 S (Roskilde St. - Hundige St.)
Kører til Greve Centervej. Herfra er der ca. 10 minutters gang til museet (0,9 km).

Når vi har set udstillingen, vil der være kaffe og kage i museets hyggelige cafe.

Pris for medlemmer kr. 75,00 – ledsager kr. 100,00 kr.

 Betaling enten forud senest tirsdag den 28. maj 2019 til vores konto hos Nordea:

Registrerings nr.: 2414 Konto nr.: 1215 632 969, mærket med navn samt Greve Museum eller kontant på dagen.

Tilmelding til John senest tirsdag den 28. maj 2019

John Rasmussen tlf. 22 56 57 13 / jorasishoejby@gmail.com

Tilmeldingen er bindende, og deltagerantallet er begrænset, så meld dig nu!!

Turen er for medlemmer + evt. 1 ledsager.

 

Kære medlemmer,

Årets første temaaften om keramik, ler, glasur og brænding med Iben fra Silica Nordic afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i Ishøj Kunstforening

Iben vil fortælle os om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til at glasere og brænde keramik, hvilke typer glasurer man bruger til hvad og hvilke temperaturer der skal brændes ved for at få et godt resultat.

Iben vil også komme ind på sikkerhed i forhold til at arbejde med ler.

Iben tager Silica Nordics ovnmand med som vil give vores glas- og keramik ovne et tjek. Iben har tilbudt, at vi kan købe ind fra Silica Nordic, og så vil hun tage varerne med til temaaftenen. God mulighed for at spare enten køretur eller fragt. Se yderligere på Silica Nordisks hjemmeside: https://silicanordic.dk/ (tlf. 92904000)

 Foreningen byder på en kop kaffe/en forfriskning og lidt kage, og vi ser frem til en hyggelig aften.

 

Referat af Ishøj Kunstforenings ordinære generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2019.

Dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. Valg af referent og stemmetæller
03. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af regnskab for 2018
5. Godkendelse af budget og kontingent for 2019
6. Indkomne forslag.
07. Valg af formand for to år. Johane Stege Larsen modtager ikke genvalg
08. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
Else Nielsen og Mogens Hansen modtager genvalg.
9. Valg af to suppleanter for et år: Jette Endrup og Kaj Kristoffersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lotte Siiger og Anne Liff Poulsen som nye suppleanter.
10. Valg af revisor for to år. Inge Nielsen modtager genvalg.
11. Eventuelt

Note: Såfremt der ikke findes en ny formand på generalforsamlingen, har bestyrelsen indhentet Ishøj Kommunes godkendelse af at det godt kan lade sig gøre, at formandsposten er vakant, så længe der på generalforsamlingen er opbakning til dette.

Der var mødt 61 medlemmer op til generalforsamlingen. (af 110 mulige)

Johane bød velkommen, og bad forsamlingen mindes Kirsten Bechmann og Tage Klarskov med 1 minuts stilhed. De døde hhv. i februar og marts måned.

Pkt. 1 Johane foreslog Jens Thøisen som dirigent, og han blev enstemmigt valgt.
Jens konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovlige varsel og spurgte forsamlingen om der var nogen indvendinger, hvilket ikke var tilfældet.

Pkt. 2 John Rasmussen blev valgt til referent, og Ingrid Anker samt Joan Berg blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten gav herefter ordet til Johane.

Pkt. 3 Johane fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt. (Beretningen kan rekvireres hvis ønsket)

Pkt. 4 John fremlagde regnskabet for 2018, der blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5 John fremlagde forslag til budget for 2019, og efterlyste i den forbindelse frivillige til Roskilde festivalen, samt nævnte at kontingentopkrævning ville blive udsendt i næste uge pr. mail. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 kr. 200,00 pr halvår/kr. 400,00 pr år, hvilket blev godkendt.

Pkt.6 Indkomne forslag, der var fremsendt 1 forslag, der imidlertid var trukket tilbage inden generalforsamlingen.

Pkt. 7 Valg af formand for 2 år

Da der ikke, trods gentagne opfordringer, havde meldt sig nogen kandidater til posten, spurgte dirigenten om der var nogle kandidater nu.

Kaj Anker foreslog Anne Liff Poulsen opstillet som ny formand, hvilket Anne bekræftede sig interesseret i, og sig selv som suppleant, hvilket Anne egentlig var indstillet til (se dagsordenen Pkt. 9).

Mogens Hansen bad herefter om ordet.
Han undrede sig over at Anne ikke havde taget kontakt til bestyrelsen tidligere, og henviste i den forbindelse til den mail der var udsendt til alle medlemmer den 2.1.2019 i hvilken der blev efterlyst emner til ny formand, uden at det havde ført til et resultat. Mogens fremførte yderligere at bestyrelsen havde indhentet kommunens godkendelse af at det godt kan lade sig gøre at formandsposten er vakant i en periode, som også anført i den udsendte dagsorden. Mogens nævnte ligeledes at en post som suppleant, ville give Anne et indblik i bestyrelsesarbejde, inden hun kaster sig ud i opgaven som formand, og anbefalede hende at vælge denne mulighed.

Anne svarede at hun havde ombestemt sig og på opfordring fra bl.a. glas-gruppen og derfor nu opstillede som Formand.

På opfordring fortalte Anne kortfattet om sig selv, og nævnte bl.a. at hun var 52 år og havde en del erfaringer fra andre bestyrelser og følte sig kompetent til arbejdet.
På forespørgsel oplyste Anne at hun har været medlem af foreningen siden september 2018 men kommet en del i foreningen gennem årene pga. sin fars tilknytning, så hun følte sig godt rustet!

En hel del medlemmer bad om ordet og talte både for og imod valget af Anne som ny formand.

Dirigenten foreslog derefter om at der blev holdt en kort pause for at rekapitulerer forløbet mm.

John undrede sig over forløbet og henviste i den forbindelse til et bestyrelsesmøde afholdt 6.3.2019, hvor det kom frem at glas-holdet indstiller Anne til en post i bestyrelsen, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. John henviste i øvrigt til det Mogens havde fremført om forløbet med at finde en ny formand, og undrede sig over at Anne ikke havde taget kontakt til bestyrelsen i perioden fra 6.3 til nu.

Kirsten Winther bad Anne begrunde hvad hun mente hun kunne bidrage til foreningen med ved at stille op som formand.

Anne svarede, som noget af det første, at hun lagde meget vægt på dialog, og at hun ikke agtede at lave noget om, bortset fra visse procedurer omkring arbejdet med ler, og at hun i høj grad agtede at støtte sig til bestyrelsen og dens erfaring, og nævnte samtidig at en “Lerudskiller” ville være en god ting pga. afløbsforholdene.

Kaj Anker anbefalede Anne qua hendes alder.

Mogens undrede sig fortsat og meddelte at han ville trække sig fra bestyrelsen, hvis Anne blev valgt, ikke pga. hendes person, men pga. den valgte fremgangsmåde, som Mogens mente måtte betegnes som et kup mod den siddende bestyrelse.

Finn Christensen fremførte at generalforsamlingen var foreningens øverste myndighed, og at alle havde ret til at stille op uden at have givet besked i forvejen. (Hvilket dirigenten generelt kunne bekræfte)

Steen Larsen anbefalede Anne at tage imod tilbuddet som suppleant, og Merete Dyring fremførte at det krævede overvejelser når man stiller op til posten som formand, hvilket Anne øjensynligt har gjort.

Anne fremførte at hun havde gjort sig sine overvejelser, og i høj grad agtede at læne sig op ad bestyrelsen.

Nogle fra forsamlingen gav udtryk for at Anne kom med modstridende forklaringer.

Preben Jarvinen bad om en afstemning da hele diskussionen syntes at køre i ring.
Dette kunne iflg. dirigenten ikke lade sig gøre uden en modkandidat og ville også være uetisk, hvis der kun var én kandidat ville denne være valgt, når debatten var udtømt.

Flemming fremførte at Anne burde have kontaktet bestyrelsen, samt at der havde været rigelig tid hertil.

Kirsten Winther spurgte hvem der trækker sig fra bestyrelsen.

Peter Christoffersen opfordrede til at få samarbejdet til at glide.

Jens (som alm. medlem) opfordrede Mogens til at give Anne en chance.
Der var jo altid den mulighed at bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis Anne vælges men ikke føler at kunne magte opgaven el. lign.

Konklusion vedr. Pkt. 7 Valg af formand
Dirigenten afsluttede derfor debatten, og konstaterede at Anne Liff Poulsen er valgt som ny formand for 2 år uden modkandidater.

Herefter meddelte Morten Funder (der ikke var på valg) at han med øjeblikkelig virkning trækker sig fra bestyrelsen, da han ikke kunne acceptere den drejning som hele forløbet havde taget.

Mogens og Else der var indstillet til genvalg valgte ligeledes at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Da Mogens og Else, der begge var på valg, havde trukket sig, samt Morten der ikke var på valg ligeledes havde trukket sig fra bestyrelsen, efterlyste dirigenten emner til de 3 ledige bestyrelsesposter.

Kaj Anker meldte sig som kandidat.

Efter en del tøven, hvor dirigenten foreslog den mulighed at forsamlingen kunne suspenderer den ordinære generalforsamling og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling snarest (hvilket ikke blev godkendt af forsamlingen) stillede også Agner Møller Sørensen og Peter Christoffersen op og alle 3 blev valgt uden modkandidater.

Da 2 af de tre erstatter de tidligere medlemmer der var på valg for en 2 årig periode, bliver de 2 førstnævnte valgt for 2 år, mens den tredje (Peter Christoffersen) der erstatter Morten (der havde 1 år tilbage som bestyrelsesmedlem) bliver valgt for 1 år.

Pkt.9. valg af suppleanter, bestyrelsen havde foreslået Lotte Siiger og Anne Liff Poulsen.
Lotte Siiger blev valgt for 1 år og Lissi Andersen meldte sig og blev ligeledes valgt for 1 år.

Pkt. 10 Valg af revisor for 2 år Inge Nielsen blev enstemmigt valgt.

Pkt. 11 Evt.

Mogens uddelte blomster og flasker til den afgående formand, samt til de 2 tidligere suppleanter. Mogens takkede Johane for det gode samarbejde.

Johane begrundede hvorfor hun, af personlige årsager, trækker sig som formand.

Jens (som alm. medlem) nævnte endnu en gang muligheden for en ekstraordinær generalforsamling, (hvis man havde forberedt sig ordentligt). hvilket Peter Christoffersen mente var uklogt.

Mogens nævnte kort en planlagt udflugt til Greve museum, og Inge efterlyste kunstnere til kunst-mapperne.

John bad om ordet, og fremførte som flere andre at han aldrig i de 29 år foreningen har eksisteret har oplevet et lignende kaos, John fremført at han ikke var på valg i år men i 2020, og bad forsamlingen skrive sig bag øret at man ikke skulle tage det for givet at han genopstiller næste år.


Dirigenten lukkede derefter generalforsamlingen og takkede (trods kaos) for god ro og orden i selve møde forløbet!Jens Thøisen        John Rasmussen
Dirigent                    Referent
Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk