Aktiviteter / Kurser

Kurser

Der vil komme tilmeldingslister med priser m.m. op på opslagstavlen i Huset,samt i bladet og på hjemmesiden.  Ellers kontakt foreningen for nærmere oplysninger.

Betaling af kurser: hvis ikke andet er anført,: ved kursusstart.

Prisen for kurser er altid eksklusiv forbrug af materiale, med mindre det specifikt fremgår af indbydelsen at materialer er inkluderet i kursusprisen.

Kurser der afholdes er kun for medlemmer af Ishøj Kunstforening.

KURSER i HUSET
Kære medlemmer

Vi er i bestyrelsen enige om:
- at kursusholderen fortsat skal angive start – og slutdato på kurset samt
klokkeslæt og ugedag
- at kursusudgiften skal fremgå af indbydelsen
- at der skal være en sidste frist for tilmelding til kurset / kursusholderen afgør,
om tilmeldingen skal være bindende!
- at udbudte kurser fra samme kursusholder ikke overlapper hinanden ved at
ligge på samme ugedag
- at kursusholderen under et vist skyldigt hensyn til en minimumsgrænse for
antallet af deltagere meddeler afbud til kursusdeltagere i god tid, enten på
grund af egen sygdom eller på grund af afbud fra nogle af deltagerne
- at opslag af kurser er aftalt med Mogens Hansen eller John Rasmussen (John
orienterer om kurset på foreningens hjemmeside)
- at kurser i foreningen er for MEDLEMMER af foreningen. Det påhviler
kursusholderen, at dette fremgår af indbydelsen til et kursus.

 


 
Malekurser i huset sommer og efterår 2018

Hans Peder Eder afholder følgende kurser i sommer samt efterår 2018:

Sommer malekursus i huset

Sommer malekurset er et kursus, hvor vi kan benytte os af det klare sommerlys, og vi håber vi kan male udendørs lige som alle de tidligere år.

Kurset varer fra mandag den 6.august til lørdag den 11. august 2018.
Vi starter daglig kl. 9.30 og arbejder indtil kl.14.00.

Kursusprisen er kr. 550,00

Du kan betale via Mobile Pay til: 30825891 ved kursusstart.
Tilmelding til Peter på e-mail til:ederishoej@gmail.com eller på opslagstavlen i huset.

Malekursus i huset august til december 2018

Fordyb dig i maleprocessen under kyndig vejledning.
Du kan lære mere om farvelære, komposition, billedrum, perspektiv mm.
hans-peter eder underviser i både olie- og akrylmaling. Individuelt såvel som gruppeundervisning. Kurset henvender sig til både begyndere og øvede, så alle kan være med!

Hold I – aftener:
Malekursus a
Start: Tirsdag, den 28. august --- sidste gang tirsdag den 9. oktober
Antal gange: 7 tirsdage
Tid: 18.30 til 21.30
Malekursus b
Start: Tirsdag, den 23. oktober --- sidste gang tirsdag den 4. december
Antal gange: 7 tirsdage
Tid: 18.30 til 21.30

Hold 2 – dagtimerne:

Malekursus a
Start: Onsdag, den 5. september --- sidste gang onsdag den 3. oktober
Antal gange: 5 onsdage
Tid: 9.30 til 13.30

Malekursus b
Start: Onsdag, den 24. oktober --- sidste gang onsdag den 21. november
Antal gange: 5 onsdage
Tid: 9.30 til 13.30

Kursuspris: Kr. 550,- pr. stk. Betaling ved kursusstart eller Mobile Pay: 30825891.

Du kan tilmelde dig pr. mail: ederishoej@gmail.com, eller på opslagstavlen i HUSET.

Se yderligere på opslagstavlen i huset


Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk