Foreningens hus / Materialer og priser

Materialer og priser

Priser på ler og brænding
Priserne på ler er kr. 20,00 pr. kg. for de fleste typer af hhv. skulptur og stentøjsler. Prisen for porcelænsler  China, og 1249 papirler er  kr. 35,00 pr. kg.. (Priserne fremgår også af listen forrest i "den blå" afregningsbog. )

Udover ler fra Cerama kan der også købes ler fra Silica Nordic, hvor priserne ligger fra kr. 10,00 til kr. 12,50 pr kg. (priserne på disse produkter fremgår ligeledes af listen forrest i "den blå" afregningsbog)

Priserne er inklusiv glasur og farver.

Hvis man selv køber sit stentøjsler hos Cerama eller en anden forhandler, skal man skrive sig ind med kr. 20,00 i afregningsbogen pr. pakke indkøbt ler, hvilket dækker for brugen af foreningens glasurer.

Disse typer ler må anvendes i foreningen


Vi har haft en regel om, at vi kun måtte bruge stentøjsler indkøbt hos Cerama i vores keramikovn. Det var der en helt klar grund til. Det kan nemlig gå gruelig galt, hvis man kommer til at blande emner fremstillet i lertøjsler sammen med emner i stentøjsler i samme brænding i keramikovnen.
Når vi har modelleret vores skulpturer og drejet skåle, så skal de efter tørring brændes i ovnen ved en såkaldt forglødning ved 980°C. Efter påføring af passende glasurer bliver emnerne brændt igen, men denne gang ved en højere temperatur, nemlig glasurbrænding eller glatbrænding ved 1240°C - 1260°C.
Ved disse høje temperaturer opfører lertøjsler sig noget anderledes end stentøjsler, idet det bliver meget blødt. Til sidst begynder det at smelte, og så løber det ud på ovnpladerne, ud over de andre emner i ovnen, og i værste fald bliver glødetrådene i ovnen ødelagt. Det vil både være rigtig ærgerligt for sidemandens ødelagte emner, det er dyrt og besværligt at få udskiftet de ødelagte ovnplader, og en bekostelig reparation af hele ovnen kan undgås.
Vi har nu åbnet op for, at flere typer ler må forefindes og anvendes i foreningen. Foruden stentøjsler kan det være porcelænsler og visse typer raku ler. Også ler indkøbt hos andre forhandlere end Cerama må anvendes.


Men det ufravigelige krav er, at al ler i foreningen skal kunne tåle 1260°C ved en glatbrænding.


Hvis du er i tvivl om hvad netop dit ler kan tåle, så skal du spørge en fagmand til råds eller kontakte den forhandler, hvor du købte leret. Det er dit eget ansvar, ene og alene dit, at dit ler overholder vores kvalitetskrav!

Den der brænder og tømmer ovnen fordeler udgifterne efter størrelse og fører dem ind i ”den blå” afregningsbog. Medlemmerne er dog i princippet selv ansvarlige herfor. Brænding koster kr. 100,- pr. ovn

Alle arbejder skal være forsynet med initialer i bunden (de initialer man har skrevet på den ophængte liste). Ting uden initialer bliver ikke brændt.

Husk stadig at vaske tingene grundigt af i bunden.

Brændinger i glasovnen betales med kr. 100,00 pr to brændinger (fusing og slumping), der herefter fordeles på antal plader i ovnen. Forbruget noteres og opkræves af den ansvarlige for brænding, der afregner med kassereren.


Betaling af materialersamt drikkevarer:
Materialeforbrug, skrives i den "blå afregningsbog" . Betaling kan ske til formanden, kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.


Kan du ikke træffe nogen af disse, så betal via netbank til Reg. 2414 Konto 1215 632969
Husk at anføre at betalingen vedrører materialer mv..
Alle restancer vedrørende køb af materialer eller drikkevarer skal være udlignet hvert år senest den 31.12.
Pbv

John Rasmussen

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk