Foreningens hus / Materialer og priser

Materialer og priser

Priser på ler og brænding
Priserne på ler er kr. 20,00 pr. kg. for de fleste typer af hhv. skulptur og stentøjsler. Prisen for porcelænsler  China, og 1249 papirler er  kr. 35,00 pr. kg.. (Priserne fremgår også af listen forrest i "den blå" afregningsbog. )

Priserne er inklusiv glasur og farver.

Hvis man selv køber sit stentøjsler hos Cerama, skal man skrive sig ind med kr. 20,00 i afregningsbogen pr. pakke indkøbt ler, hvilket dækker for brugen af foreningens glasurer.

Der må kun anvendes stentøjsler indkøbt hos Cerama.

Medlemmerne er selv ansvarlige for at føre sit køb i bogen.
Brænding koster kr. 100,- pr. ovn

Alle arbejder skal være forsynet med initialer i bunden (de initialer man har skrevet på den ophængte liste). Ting uden initialer bliver ikke brændt.
Den, der brænder og tømmer ovnen fordeler udgifterne efter størrelse og fører dem ind i den blå afregningsbog.
Husk stadig at vaske tingene grundigt af i bunden.

Brændinger i glasovnen betales med kr. 100,00 pr to brændinger (fusing og slumping), der herefter fordeles på antal plader i ovnen. Forbruget noteres og opkræves af den ansvarlige for brænding, der afregner med kassereren.


Betaling af materialersamt drikkevarer:
Materialeforbrug, skrives i den "blå afregningsbog" . Betaling kan ske til formanden, kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.


Kan du ikke træffe nogen af disse, så betal via netbank til Reg. 2414 Konto 1215 632969
Husk at anføre at betalingen vedrører materialer mv..
Alle restancer vedrørende køb af materialer eller drikkevarer skal være udlignet hvert år senest den 31.12.
Pbv

John Rasmussen

Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk