Foreningens hus / Vagtplan

Vagtplan

Vagtplan
 
Fra 1. januar 2015 vil der ikke længere være et bestyrelsesmedlem fast til stede hver torsdag aften.
 
Bestyrelsen har i stedet besluttet at der fra august måned 2015 vil være  bestyrelsesmedlemmer til stede i huset den sidste torsdag i hver måned afhængig af om bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at være til stede.
 
Når der er behov eller et ønske herom, vil bestyrelsen bestræbe sig på at  der bliver afholdt  temaaftener, hvor et eller flere emner kan tages op.
 
Gode ideer til temaer er altid velkomne. Har du en ide til et emne for en temaaften så kontakt et af bestyrelsens medlemmer.
 
 
Hanne Rahal  | hanne@artwerk.dk